Unit4 Multivers Installatie

UNIT4 Extendedproduct

Unit4 Multivers Installatie is een moderne, flexibele softwareoplossing die bij uitstek geschikt is voor de dynamische omgeving van de installatiebranche en projectgeoriënteerde bedrijven.

De voordelen van Unit4 Multivers Installatie:

 • volledige ERP-oplossing ter ondersteuning van al uw primaire bedrijfsprocessen
 • betere bewaking van projecten en budgetten
 • verbeterd artikelbeheer door naadloze integratie met het uniforme artikelbestand voor de installatiebranche
 • minder administratief werk

 

Unit4 Multivers Installatie: de complete ERP oplossing Vandaag de dag worden steeds hogere eisen gesteld aan de kwaliteit en efficiency van project-en serviceorganisaties. U moet snel en scherp kunnen calculeren en uw opdrachtgevers worden steeds kritischer op zaken als kwaliteit en het behalen van de afgesproken oplevertermijn. Oftewel: een continu spanningsveld, waarbinnen alleen de best-geoutilleerde ondernemingen succesvol kunnen zijn. Unit4 Multivers Installatie helpt u hierbij. Want Unit4 Multivers Installatie is een moderne, flexibele softwareoplossing die specifiek is ontwikkeld voor de dynamische projectomgeving. Met Unit4 Multivers Installatie bent u klaar voor de toekomst. Ook als het gaat om een naadloze integratie met het uniforme artikelbestand voor de installatiebranche (2BA).  Werken met Unit4 Multivers Installatie biedt u een integrale beheersing van uw bedrijfsvoering, een betere bewaking van projecten en budgetten, verbeterd artikelbeheer en minder administratief werk.
Unit4 Multivers Installatie: schaalbaar en betaalbaar Unit4 Multivers Installatie is beschikbaar in twee verschillende uitvoeringen. Zo kunt u kiezen voor de standaardversie of de Extended-versie. Laatstgenoemde oplossing is bedoeld voor organisaties met meerdere werkmaatschappijen, waarbij monteurs ook regelmatig op projecten van zusterbedrijven werkzaam zijn. Tijdens het boeken van de weekstaten worden hierbij automatisch financiële rekening-courantboekingen gegenereerd. Daarnaast beschikt de Extended-versie over een werkmaatschappij-overkoepelend relatie- en artikelbestand. Beide uitvoeringen bieden u daarnaast keuze uit diverse optionele uitbreidingen. Oftewel: u koopt alleen die modules die voor uw bedrijf van toepassing zijn.
De modules van Unit4 Multivers Installatie De onderstaande modules zijn standaard beschikbaar binnen het basispakket.

 • Relatiebeheer
 • Artikelbeheer
 • Calculeren
 • Werkvoorbereiding
 • Inkoop & logistiek
 • Monteurs agenda’s
 • Projecten
 • Urenregistratie
 • Factureren
 • Verkooporder
 • Rapportages
 • Financiële administratie
 • Importfunctie

Daarnaast zijn de volgende modules optioneel beschikbaar:

 • Projectplanning
 • Service & contracten
 • Digitale werkbon

 

USP’s:

 • ERP oplossing met integratie tussen alle disciplines binnen het primaire bedrijfsproces:  (CRM, voorcalculatie, werkvoorbereiding, planning, inkoop en logistiek, projectadministratie, service management, facturering, financiële administratie)
 • Volledige ondersteuning van het werken met het Uniform Artikelbestand (2BA)
 • CRM module met naadloze integratie met MS Office
 • Mogelijkheid tot recept “nesting” (recept binnen recept) binnen voorcalculatie module
 • Automatische koppeling vanuit voorcalculatie naar materiaalstaat werkbegroting, inkoopbestellingen en project budgettering
 • Ondersteuning ICM bij inkoopbestellingen
 • Digitaal projectdossier voor het opslaan van alle projectgerelateerde documenten, tekeningen, foto’s etc.
 • Flexibele mogelijkheden voor financiële resultaatneming uit onderhanden werken
 • Zeer flexibele project rapportage mogelijkheden
 • Zeer uitgebreide contracten en service module, inclusief digitale werkbon (= optie)
 • Integratie met Excel
 • Door de gebruiker zelf te genereren document layouts
 • Zeer uitgebreide financiële administratie, o.a. door ondersteuning kostenplaatsen en -dragers
 • Integrale werkmaatschappij structuur binnen onze database voor bedrijven met meerdere BV’s (Extended versie) met centraal artikel- en relatiebestand.
 • Eenvoudige mogelijkheid tot het toevoegen van andere standaard modules en opties, zoals: Vaste Activa, Rekening Courant (Extended), Management Assistent, Document Management, Salaris en Personeelsinformatie
 • Schaalbaar. Oftewel: meerdere administraties mogelijk, uitbreiding aantal gebruikers per user, opties ook in later stadium aan te schaffen
 • “Open” SQL database, inclusief standaard beschikbare ODBC driver
 • 100% Windows user interfaces
 • Scherpe prijsstelling in relatie tot pakketten met vergelijkbare functionaliteit